ഏപ്രിൽ 25 മലേറിയ ദിനം.

കേരളത്തില്‍ വേനല്‍ മഴ വന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മലേറിയ എന്ന രോഗവും പെരുകാനുള്ള സാഹചര്യവും കൂടുതലാണ്. ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് മലേറിയ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോഴും മലേറിയ എന്ന രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതാണ്.

മലേറിയ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാവുന്നതു തന്നെ കൊതുക് കടി കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊതുക് കടി ഒഴിവാക്കിയാല്‍ മലേറിയയും എളുപ്പത്തില്‍ ഒഴിവാക്കാം.

എലിപ്പനി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഡെങ്കി പനിയും മലേറിയയുമാണ്. മിക്കയിടത്തും വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കൊതുകുകൾ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. ഡെങ്കിപ്പനിയും മലേറിയ എന്നീ അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ച് വരികയാണ്. വീടിന് ചുറ്റും വെള്ളം കെട്ടികിടക്കാതെ നോക്കുകയാണ് പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *